Optagelse

for at blive optaget på uddannelsen til Registreret Zoneterapeut på Logos skal du:

  • Have lyst til en uddannelse hvor du arbejder med mennesker. 
  • Være fyldt 23 år ved uddannelsens start ( der kan søges disp.)
  • Være ansvarsbevidst, have empati og være stabil.
  • Have bestået det der svarer til folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse. 

Inden du søger om optagelse, anbefales det at du får en snak med Janni Almosetoft (skoleleder) om uddannelsens opbygning og indhold. Du er også meget velkommen til at aflægge skolen et besøg. skriv en mail til logos@foaarhus.dk

Priser

Alle udgifter til bøger, kopier, eksamen mv. er med i priserne. 

Zoneterapi uddannelsen

Zoneterapiskolen Logos :

451 timer 
Kr. 52.000 inkl. bøger og eksamensgebyr (der kan betales i månedlige rater, efter aftale med skolen)

 

Anatomi & fysiologi samt sygdomslære skal være bestået inden start på zoneterapiuddannelsen, med mindre andet er aftalt. 

Du finder selv dit undervisningssted til dette, vi samarbejder med Karsten Munk i Skanderborg

Anatomi & Fysiologi

200 timer 

Sygdomslære

100 timer 

Undervisningen er bygget op på RAB-niveau, og du vil efter endt undervisning være i stand til at skabe tryghed i dit møde med dine klienter, da du har et grundigt kendskab til kroppens funktioner, og alt hvad der hører til at være en god zoneterapeut.                          

FDZ (Forende Danske Zoneterapeuter) er RAB godkendt af sundhedsstyrelsen.
Skolen opfylder SKATs regler for momsfritagelse.

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dig, skal du selv kontakte udbyder af kurset. 

Ønsker du hjælp til dette så kontakt os endelig på logos@foaarhus.dk

 

 

Elever med en af nedenstående uddannelser får automatisk merit for anatomi, fysiologi og sygdomslære:Læger, tandlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, kiropraktorer og radiologer.

Følgende får merit for anatomi, fysiologi (ikke sygdomslære): Radiografer, afspændingspædagoger, mensendiecklærere.

Dispensation i faget sygdomslære (ikke i anatomi, fysiologi): Hospitalslaboranter.

Der skal ikke søges om dispensation for ovenstående, men afleveres kopi af eksamensbevis / autorisationsbevis ved tilmelding til et hold.

Andre med relevante uddannelser kan ansøge om dispensation.

Der afsluttes med skriftlig eksamen i:

 

Mundtlig/praktisk eksamen i:

Zoneterapi med eksamenspatient/journal og praktisk behandling 

Skriftelig eksamen i vores pensum

 

Anatomi/fysiologi og

Sygdomslære/farmakologi, dette kan foregår hos Karsten Munk, men du bestemmer selv din underviser.

 

 

 

Der er mødepligt til undervisningen, og fraværet må ikke overstige 10%. Ved fravær over 10% kan der dog i særlige tilfælde indgås aftale om ekstra undervisning. 

Det er dit egen ansvar at komme til timerne, du skal selv holde regnskab med manglende timer på uddannelsen og finde tid til dem på andre hold. 

Hvis du er arbejdsløs, kan der søges tilskud til uddannelsen efter gældende regler på dit lokale jobcenter. Du kan også forhøre dig nærmere på kommunen eller hos en erhvervsvejleder vedr. revalidering og uddannelsesgodtgørelse. 

Zoneterapeut uddannelsen 2018/19

Bliv zoneterapeut på 7 måneder (turbo-hold) eller 15 måneder

 

 

TURBO-HOLD

mandage og onsdage kl 13-18 

start den 6 august 2018

           

AFTEN-HOLD

April 2019 kl. 16.00-21.15

         

DAG-HOLD

April 2019 kl. 9-14.15

SE DATO UNDER TILMELDING

           

 

 

Kan jeg tage uddannelsen ved siden af mit arbejde?

Ja, du kan godt tage uddannelsen til zoneterapeut ved siden af et arbejde. På skolen kan du vælge aftenholdet, og kan passe job sammen med.
Hvis du tænker om du har tid, så er der bestemt tid til at passe et arbejde og gå i skole en´gang om ugen.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge til forberedelse/hjemmearbejde?

Som tommelfingerregel siger vi på Logos, at man skal bruge den samme tid hjemme til forberedelse, som man bruger på skolen til undervisning. Det varierer naturligvis fra elev til elev, alt efter forudsætninger og erfaringer. Det vil være praktisk arbejde der fylder mest.  

Hvilken forskel er der på de forskellige uddannelser og skoler?

Der findes i Danmark en del forskellige zoneterapeutuddannelser og skoler og det er derfor vigtigt at man finder ud af, præcis hvad man søger i en uddannelse.Det er jo altid en tillidssag, at finde den rette skole og vi anbefaler dig derfor at besøge de skoler, der kunne have din interesse. På den måde kan du få et indtryk af lokaler, materialer og stemningen de forskellige steder. 

Zoneterapiskolen Logos har eksisteret i mange årog har uddannet tusindvis af behandlere og er dermed kendt blandt zoneterapeuter. 

Med en FDZ-zoneterapeutuddannelse i bagagen får du et solidt fundament, godt rustet til et selvstændigt erhverv. FDZ's uvildige klagenævn er din garanti for en professionel uddannelse.

Du får et professionelt forløb, hvor aftaler og struktur er på plads fra start til slut med eksamen under kontrollerede forhold.

 

 

Tidligere elever siger

"En spændende og udviklende uddannelse med menneskelivet i centrum.

Du lærer et håndværk og får en dybere forståelse af kroppen og sindet og altings

sammenhæng. Du vil blive udfordret og støttet gennem uddannelsen samt rusten til at virke 

som behandler."

- Der er altid en vej..........

                                       Stina Præstholm, Zoneterapeut

 

 

"En rigtig god uddannelse hvor jeg har flyttet mig meget, både fagligt og personligt. 

Engageret undervisning i et godt undervisningsmiljø med henblik på at skabe de 

bedste zoneterapeuter.

Med udgangspunkt i kinesisk 5-element teori, skabdes der et rigtig godt

holistisk indblik i sammenhæng mellen krop, sind og vores påvirkning som 

zoneterapeuter, for at hjælpe et menneske tilbage i balance. 

Dennis Riegels Sørensen, Zoneterapeut

Undervisere 

Janni Almosetoft, Skoleleder og underviser i Zoneterapiuddannelsen 

Har siden 1993 arbejdet som alternativ behandler, samt undervist de sidste mange år. Hun startede med en massøruddannelse, derefter blev hun FDZ-zoneterapeut, øreakupunktør og healer. Derudover har hun deltaget i mange kurser om homøopati og i selvudviklingskurser. Hun har egen klinik, hvor hun behandler med zonterapi, øreakupunktur, massage og healing. Hun er underviser på zoneterapiholdene og er ansvarlig for uddannelsen som FDZ-zoneterapeut.

skrevet bogen zoneterapi med afsæt i traditionel kinesisk medicin og bogen Babyzoneterapi

se mere www.jannialmosetoft.dk

Anette Bluhme Møller, underviser i Ernæring/kost

Er uddannet Ernæringsterapeut på ION i København og uddannet zoneterapeut på Logos i Århus. Hun har sin egen klinik i Højbjerg, hvor hun laver kostvejledninger og zoneterapi. Hun arbejder også som fitness-instruktør og har en del foredrag og kostundervisning for bl.a. DGI.
www.kostogzoneterapi.dk

Psykologi

Sanne Andersen

Zoneterapeut, øreakupunktør, psykoterapeut-individuel terapi og underviser i golden wings chi gong og tai chi.

www.sanneandersen.dk  tlf.: 51702969

Klinik adresse:

Hjulmagervej 3

9000 Aalborg.

www.hjulmagerhuset.dk

 

Gæsteunderviser

Lisbeth Skovmand Nielsen


Underviser i øreakupunktur

Chi Dynamic Øreakupunktur – anderledes og effektiv!

 og fantastiske kurser omkring at passe på sig selv og blive en endnu bedre behandler.

www.lisbethskovmand.com