Bliv Zoneterapeut, en alternativ og komplementær uddannelse med fokus på det hele mennesker. 

På ca. 14 måneder kan det blive en realitet .

Få en RAB-godkendt uddannelse fra en professionel skole med mange års erfaring i undervisning på højt plan.

Faglig stolthed, fleksibilitet og små hold.

Du vil blive undervist i basisstoffet og her på skolen får du lidt flere teknikker med.

Du bliver undervist i at lave Case Reports så du kan blive en del af et stort forsknings netværk indenfor zoneterapi, dette er fremtiden for zoneterapeuten.

Du skal være fyldt 18 år (på nogle skoler 23 år) for at begynde på uddannelsen. Du behøver ingen særlig uddannelse for at begynde på uddannelsen til zoneterapeut, men modenhed og erhvervserfaring er en fordel. Skolerne optager elever efter vurdering af, hvor egnet de er, evt. efter en personlig samtale.

 

Pris:

Zoneterapi uddannelsen (Uden basisfag i anatomi, fysiologi og sygdomslære )

Alle udgifter til bøger, kopier, eksamen mv. er med i priserne.

 

Pris:  Kr. 56.000 inkl. bøger og eksamensgebyr 

(der kan betales i månedlige rater, efter aftale med skolen, OBS ved ratebetaling lægges 8% procent til prisen)

 

Pris for Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære aftaler du med udbyder af kurserne. Spørg udbyder om der er en rabatkode når du skal tage uddannelsen på Logos

 

Dispensationsregler

Sådan gør du:
Hvis du har én af de uddannelser, som giver dispensation, indsender du behørig dokumentation i form af eksamensbeviser, autorisationsbeviser eller lignende til skolen før start af uddannelsen.

 

Du er fritaget for at tage Anatomi og fysiologi eller Sygdomslære ved følgende professioner:

 • Læge
 • Tandlæge
 • Sygeplejerske
 • Plejehjemsassistent
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Jordemor
 • Kiropraktor
 • Radiolog

Har du en af følgende professioner. Er du fritaget for at  tage Anatomi og Fysiologi. Du skal her tage Sygdomlære:

 • Radiograf
 • Afspændingspædagog
 • Mensendicklærer
 • Cand. scient. i biologi

Har du følgende profession. Er du fritaget for at tage Sygdomlære. Du skal her tage Anatomi og Fysiologi:

 • Bioanalytiker (hospitalslaborant)

Hvis du er godkendt RAB-behandler kan du få dispensation for alternativ sygdomslære som f.eks. orientalsk diagnose og kost, kontakt skolen for mere viden. 

 

Der afsluttes med skriftlig eksamen 

Det er en 4 timers eksamen hvor der vil komme spørgsmål fra hele pensum.

 

Mundtlig/praktisk eksamen

Ca 14 dage efter skriftlig eksamen er der en mundtlig eksamen. 

Zoneterapi med eksamenspatient/journal og praktisk behandling 

 

 

Anatomi/fysiologi og

Sygdomslære/farmakologi, alle fag afsluttes med eksamen hos udbyder af kurset. 

 

 

 

Der er mødepligt til undervisningen, og fraværet må ikke overstige 10%. Ved fravær over 10% kan der dog i særlige tilfælde indgås aftale om ekstra undervisning. 

Det er dit egen ansvar at komme til timerne, vi vil holde regnskab med manglende timer på uddannelsen.

Hvis du er arbejdsløs, kan der søges tilskud til uddannelsen efter gældende regler på dit lokale jobcenter.

Du kan også forhøre dig nærmere på kommunen eller hos en erhvervsvejleder vedr. revalidering og uddannelsesgodtgørelse. 

 

Hvert år, se under Tilmelding til kurser

 

 

         

           

 

 

Kan jeg tage uddannelsen ved siden af mit arbejde?

Ja, du kan godt tage uddannelsen til zoneterapeut ved siden af et arbejde. På skolen kan du vælge aftenholdet, og kan passe job sammen med.
Hvis du tænker om du har tid, så er der bestemt tid til at passe et arbejde og gå i skole en´gang om ugen.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge til forberedelse/hjemmearbejde?

Som tommelfingerregel siger vi på Logos, at man skal bruge den samme tid hjemme til forberedelse, som man bruger på skolen til undervisning. Det varierer naturligvis fra elev til elev, alt efter forudsætninger og erfaringer. Det vil være praktisk arbejde der fylder mest.  

Hvilken forskel er der på de forskellige uddannelser og skoler?

Der findes i Danmark en del forskellige zoneterapeutuddannelser og skoler og det er derfor vigtigt at man finder ud af, præcis hvad man søger i en uddannelse.Det er jo altid en tillidssag, at finde den rette skole og vi anbefaler dig derfor at besøge de skoler, der kunne have din interesse. På den måde kan du få et indtryk af lokaler, materialer og stemningen de forskellige steder. 

Zoneterapiskolen Logos har eksisteret i mange årog har uddannet tusindvis af behandlere og er dermed kendt blandt zoneterapeuter. 

Med en zoneterapeutuddannelse i bagagen får du et solidt fundament, godt rustet til et selvstændigt erhverv. 

Du får et professionelt forløb, hvor aftaler og struktur er på plads fra start til slut med eksamen under kontrollerede forhold.

 

 

Tidligere elever siger

"En spændende og udviklende uddannelse med menneskelivet i centrum.

Du lærer et håndværk og får en dybere forståelse af kroppen og sindet og altings

sammenhæng. Du vil blive udfordret og støttet gennem uddannelsen samt rusten til at virke 

som behandler."

- Der er altid en vej..........

                                       Stina Præstholm, Zoneterapeut

 

 

"En rigtig god uddannelse hvor jeg har flyttet mig meget, både fagligt og personligt. 

Engageret undervisning i et godt undervisningsmiljø med henblik på at skabe de 

bedste zoneterapeuter.

Med udgangspunkt i kinesisk 5-element teori, skabdes der et rigtig godt

holistisk indblik i sammenhæng mellen krop, sind og vores påvirkning som 

zoneterapeuter, for at hjælpe et menneske tilbage i balance. 

Dennis Riegels Sørensen, Zoneterapeut

Undervisere 

Janni Almosetoft, Skoleleder og underviser i Zoneterapiuddannelsen 

Har siden 1993 arbejdet som alternativ behandler, samt undervist de sidste mange år. Hun startede med en massøruddannelse, derefter blev hun FDZ-zoneterapeut, øreakupunktør og healer. Derudover har hun deltaget i mange kurser om homøopati og i selvudviklingskurser. Hun har egen klinik, hvor hun behandler med zonterapi, øreakupunktur, massage og healing. Hun er underviser på zoneterapiholdene og er ansvarlig for uddannelsen som FDZ-zoneterapeut.

skrevet bogen zoneterapi med afsæt i traditionel kinesisk medicin og bogen Babyzoneterapi

se mere www.jannialmosetoft.dk

Anette Bluhme Møller, underviser i Ernæring/kost

Er uddannet Ernæringsterapeut på ION i København og uddannet zoneterapeut på Logos i Århus. Hun har sin egen klinik i Højbjerg, hvor hun laver kostvejledninger og zoneterapi. Hun arbejder også som fitness-instruktør og har en del foredrag og kostundervisning for bl.a. DGI.
www.kostogzoneterapi.dk

Psykologi

Sanne Andersen

Zoneterapeut, øreakupunktør, psykoterapeut-individuel terapi og underviser i golden wings chi gong og tai chi.

www.sanneandersen.dk  tlf.: 51702969

Klinik adresse:

Hjulmagervej 3

9000 Aalborg.

www.hjulmagerhuset.dk

 

Gæsteunderviser

Lisbeth Skovmand Nielsen


Underviser i øreakupunktur

Chi Dynamic Øreakupunktur – anderledes og effektiv!

 og fantastiske kurser omkring at passe på sig selv og blive en endnu bedre behandler.

www.lisbethskovmand.com