Anatomi, Fysiologi og sygdomslære 

Zoneterapiskolen samarbejder med Karsten Munk som underviser i anatomi/fysiologi samt sygdomslære, dog er det frit valg hvor du vælger at tage basisfagene: 200 timer anatomi/fysiologi og 100 timer sygdomslære. 

Se hold for både anatomi/fysiologi og sygdomslære på www.karstenmunk.dk

Du tilmelder dig direkte på www.karstenmunk.dk

tilføj du kommer fra Logos og der gives 10% i rabat

DU BESTEMMER SELV HVOR DU TAGER DIN UNDERVISNING I ANATOMI OG SYGDOMSLÆRE!

Læren om kroppens opbygning og funktion. Det er et spændende fag som giver dig indblik i

kroppens indre unikke funktion og struktur. Gennem undervisningen vil du blandt andet få et
indblik i og viden om DNA, celledeling, blodtrykket og hormonernes betydning for vores krop.

Undervisningen er bygget op på RAB-niveau / sygeplejeniveau, og du vil efter endt undervisning være i stand til at skabe tryghed i dit møde med dine klienter, da du har et grundigt kendskab til kroppens funktioner.

Kursets 200 timer er fordelt på fire selvstændige delkurser á 5 dage. Hvert delkursus er på 50 timer, og kan afsluttes med eksamen.

 Kurset tages i rækkefølgen I > II > III > IV, men det er muligt at tage sektionerne i anden rækkefølge.

Sygdomslære

Undervisning på RAB-niveau / sygeplejeniveau.

Sygdomslære tager udgangspunkt i anatomien og fysiologien, men her er kroppens opbygning og forskellige funktioner forstyrret og således i ubalance. Ligesom vores undervisning i Anatomi&  Fysiologi, anvendes også her konceptet om LIVE-learning.

Vi tager udgangspunkt i en holistisk vinkel og ser på sammenhænge mellem psyke og kroppens biologi. Således får du en rigtig god fornemmelse af sammenhængen mellem følelser og den biokemiske respons. Pensum gennemgås på sygeplejeniveau og du får således også kendskab til forskellig allopatisk medicin.

Med disse moduler bliver du godt klædt på til at møde klienten, da du er velorienteret om de forskellige symptomer og sygdomme som klienterne kommer med. Du vil også i høj grad være i stand til at vurdere, hvornår en klient skal hjælpes videre til yderligere undersøgelser hos lægen / hospitalet.

Der lægges vægt på en teoretisk gennemgang med en del gruppearbejde.

Kurset foregår over 100 timer fordelt på 3 sammenhængende dele - I, II og III - á 4 dage. Kurserne skal tages i rækkefølge, og der afsluttes med en samlet eksamen efter 3. del.

 

Modulerne foregår over 4 dage à 35 timer. De tages i rækkefølge med eksamen efter modul III.


Sted: Karsten Munk Akademiet, Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg
Underviser: Karsten Munk og Hanne Gorm
Materialer: Sygdomslære på en anden måde af Kjeld Bruun-Jensen

 på  www.karstenmunk.dk under patologi/sygdomslære findes en emneoversigt for hvert modul, hvornår modulet afholdes næste gang, og hvilke kapitler der skal læses som forberedelse til det enkelte modul.