Der er mulighed for merit i Anatomi, fysiologi og sygdomslære, når man er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, sundhedsplejerske, læge eller har en anden relevant sundhedsfaglig uddannelse

Du aflutter zoneterapi uddannelsen med både en skriftlig, praktisk og mundtlig eksamen. Den første eksamen er en skriftlig eksamen i hele vores pensum. Den sidste eksamen 14 dage senere er en snak om eksamens patientjournal der er udarbejdet over ca 3 mdr. og en praktisk eksamen i zoneterapi og meridianer. 

Der er mødepligt til undervisningen, og fraværet må ikke overstige 10%. Ved fravær over 10% kan der dog i særlige tilfælde indgås aftale om ekstra undervisning. 

Hvis du er arbejdsløs, kan der søges tilskud til uddannelsen efter gældende regler på dit lokale jobcenter. Du kan også forhøre dig nærmere på kommunen eller hos en erhvervsvejleder vedr. revalidering og uddannelsesgodtgørelse. 

På FDZ.dk kan du hente "zoneterapeutisk fagforståelse" den giver en godt billede af hvad udd og faget indeholder. Det er vigtig at være velforberedt inden møde med sagsbehandler. 

EN UDDANNELSE MED HÅNDVÆRKET I FOKUS !

Bliv zoneterapeut på 7 måneder (turbo-hold) eller 15 måneder

 Holdstart aftenhold: se under tilmelding

Holdstart daghold: se under tilmelding